Výhody foukané izolace

  • PUR/PIR pěna má po 3 letech zhoršené izolační vlastnosti o 20%
  • PUR/PIR pěna má o 14 dB horší akustiku než foukaná izolace z vaty - a to je znát
  • PUR/PIR pěna má třídu reakce na oheň - je tedy hořlavá
  • PUR/PIR pěna má horší tepelný součinitel prostupu tepla než izolace z vaty
  • PUR/PIR pěna má vyšší objemovou hmotnost než foukaná vata - tedy více zatíží nemovitost
  • PUR/PIR pěna nad 70 stupňů sublimuje